Wordt er inmiddels weer het nodige gebouwd in Brabant?

Wordt er inmiddels weer het nodige gebouwd in Brabant?

Jazeker. De laatste jaren is het aantal woningen dat in aanbouw is genomen gestaag toegenomen. We zien een stevig herstel van de bouwproductie. Het aantal in aanbouw genomen woningen[i] bereikte in de tweede helft van 2013 de laagste kwartaalniveaus sinds het begin van de kredietcrisis. Er is nu een duidelijk stijgende lijn zien (F1) die zich ook in de eerste helft van 2018 heeft doorgezet. In het tweede kwartaal van dit jaar is gestart met de bouw van 3.300 woningen, het hoogste niveau in jaren.


Het herstel van de woningmarkt betekent ook een toenemende groei van de woningvoorraad (F2). Die groei kende haar dieptepunt in 2015 (+6.700 ). Sindsdien liggen de groeicijfers weer beduidend hoger. Vorig jaar nam de Brabantse woningvoorraad toe met maar liefst 11.800 woningen. En ook 2018 en 2019 lijken prima ‘bouwjaren’ te worden, met een verwachte voorraadtoename van tussen de 11.000 en 12.000 woningen.


Tussen 2017 en 2020 groeit de woningvoorraad naar verwachting jaarlijks met zo’n 11.500 . Dat is nagenoeg gelijk aan de provinciale behoefteramingen[ii] van iets meer dan 12.000 woningen per jaar (F2).

Noten

[i] Om de effecten van de financieel-economische crisis op de woningbouwproductie in Noord-Brabant goed te meten en in de tijd te volgen, is de provincie in 2009 gestart met een inventarisatie van het aantal feitelijk in aanbouw genomen woningen. Aan alle Brabantse gemeenten is gevraagd deze gegevens (vanaf januari 2008) aan te leveren. Inmiddels leveren vrijwel alle gemeenten (per kwartaal) deze gegevens aan, wat een representatieve indicatie geeft van de woningbouwontwikkelingen in de eerstkomende jaren.

[ii] De bevolkings- en woningbehoefteprognose Noord-Brabant, actualisering 2017. Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant, mei 2017.

Deel op social media