Inhoud

De stand van de woningmarkt in Noord-Brabant anno 2018

tien vragen, tien antwoorden

Hoe staat de woningmarkt er vandaag de dag voor in Brabant? Zijn er wel genoeg plannen om in de grote behoefte aan woonruimte te kunnen voorzien? Waar worden de woningen de komende jaren gebouwd? En sluit het planaanbod wel voldoende aan op de vraag?


In deze rapportage worden tien van dergelijke vragen beantwoord, waarmee een beeld wordt geschetst van de stand van ‘bouwen en wonen’ in Brabant anno 2018.

1.
Wordt er inmiddels weer het nodige gebouwd in Brabant?

2.
Trekt de woningbouw overal aan in onze provincie?

3.
Hoe doet Noord-Brabant het ten opzichte van andere provincies?

4.
Zijn er genoeg plannen om de bouwproductie op peil te houden?

5.
Is het planaanbod voldoende flexibel gelet op de dynamiek op de woningmarkt?

6.
Hoe zit het met de verhouding tussen inbreiden en uitbreiden?

7.
Is het planaanbod voor woningbouw op binnenstedelijke locaties de laatste jaren toegenomen?

8.
Hoe zijn de grote verschillen tussen gemeenten te verklaren?

9.
Wat is de samenstelling van nieuwbouwplannen in Brabant?

10.
Sluiten de bouwplannen wel aan op de woonwensen?